Фирма „Клас Софт” ООД търси да назначи  програмист със следните:

Отговорности и задължения:
- Изучаване на бизнес процесите в моделираните/симулирани среди и създаване на технически задания за разработка на софтуер;
- Разработка и създаване на приложен софтуер;
- Поддръжка на създадения софтуер;
- Създаване на техническа документация на приложен софтуер;
- Създаване на дистрибуционни пакети на приложен софтуер;
- Инсталиране, конфигуриране и деинсталиране на приложен софтуер и база данни;
- Тестване и техническо документиране на нов / изменен приложен софтуер;
- Техническо съдействие при внедряване на нов / изменен приложен софтуер;

Изискуемо образование: висше техническо или математическо образование или студент в съответните професионални направления.

Изискуема квалификация:
- Познания или опит за работа с релационни бази данни Oracle;
- Познания или опит за работа с XML, HTML, Java и други съвременни езици, технологии и среди за програмиране на приложен софтуер.

Изискуем професионален опит: не задължителен

Допълнителни предимства:
- Владеене на технологиите Oracle ADF и JSP;
- Владеене на руски език.

Компанията предлага:
- стимулиращо възнаграждение;
- работа в млад и динамичен екип.


Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС

 

 Новини