Фирма „Клас Софт” ООД търси да назначи системен архитект със следните:

Отговорности и задължения:
• Декомпозиране на функционалния проект и създаване на йерархия от задачи;
• Проектиране на архитектурата на разработваната система;
• Разработка на технически проекти / спецификации на отделните софтуерни единици / компоненти;
• Подбор на методи и средства за тестване на отделните софтуерни единици / компоненти и на системата като цяло, формулиране на ключови контроли и на изисквания към контролните данни / примери;
• Подбор на технологични средства и среди за създаване на отделните софтуерни единици / компоненти и на системата като цяло;
• Разпределение на задачите между отделните изпълнители, координация на работата им и контрол на резултатите;
• Участие в програмирането на ключови софтуерни единици / компоненти;
• Техническо тестване на отделните софтуерни единици / компоненти и на системата като цяло; създаване на задания за отстраняване на евентуални отклонения;
• Съдействие при внедряване на системата.

Изискуемо образование: висше техническо или математическо образование или студент в съответните професионални направления.

Изискуема квалификация:
• Познания или опит за работа с релационни бази данни Oracle;
• Познания или опит за работа с XML, HTML, Java и други съвременни езици, технологии и среди за програмиране на приложен софтуер.

Изискуем професионален опит: не задължителен

Допълнителни предимства:
• Владеене на технологиите Oracle ADF и JSP;
• Владеене на руски език.

Компанията предлага:
• стимулиращо възнаграждение;
• работа в млад и динамичен екип.

При интерес от Ваша страна моля, изпратете Вашата автобиография, като посочите референтния номер на обявата или наименованието на длъжността, за която кандидатствате.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС

 

 Новини