Фирма „Клас Софт” ООД търси да назначи икономически мениджър със следните:

Отговорности и задължения:
-Структуриране на изпълнението на проектите на компанията;
-Организиране, управление и документиране на  всички дейности заложени в Ръководството за изпълнение на проекти;
-Съставяне на цялостната документация, необходима за отчитане и плащания по проектите;
-Следене за изпълнението на дейностите и сроковете по план – график;
-Организиране и координиране работата с различните институции, партньори и доставчици;
-Позициониране на бъдещи иновативни продукти на пазара и намирането на потенциални инвеститори за внедряване на продукта.

Изискуемо образование: висше техническо или икономическо образование.

Изискуема квалификация: опит в управление или координация на проекти.

Изискуем професионален опит: минимум 3 години трудов стаж в областта на информационните технологии.

Допълнителни предимства:
- Владеене на руски език и английски език

Компанията предлага:
- стимулиращо възнаграждение;
- работа в млад и динамичен екип.

При интерес от Ваша страна моля, изпратете Вашата автобиография, като посочите референтния номер на обявата или наименованието на длъжността, за която кандидатствате.
Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при строга конфиденциалност.
Одобрените кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС

 

 Новини