ПРЕДСТАВЯНЕ НА СИСТЕМА "ТЕХНОКЛАС ВП"

На 29 и 30 януари 2015г. компания „Клас Софт” представи иновативната софтуерна разработка „ТЕХНОКЛАС ВП” пред ръководни специалисти на „Арсенал” АД – Казанлък и преподаватели и студенти от Машинно-технологичен факултет на Технически университет - София.

Г-н Йосиф Леви - управител на "Клас Софт"  запозна участниците с възможностите за моделиране на процесите в производствено предприятие, проиграването на различни сценарии за работа с цел повишаване на ефективността и конкурентоспособността на предприятията.

Очаква се проектът да приключи до края на 2014г. и да бъде представен на българския пазар в началото на 2015г.

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС