Услугите, които КЛАС СОФТ предлага са:

  • Настройка на модела за управление в ТЕХНОКЛАС ВП, който ще се симулира;
  • Създаване на оперативен вариант на цифров модел на предприятието;
  • Създаване на детайлизиран цифров модел на предприятието;
  • Обучение за работа с ТЕХНОКЛАС ВП;
  • Консултации, свързани с експлоатацията на системата.

Прочетете повече за ERP система ТЕХНОКЛАС